Машины для производства бетона
Polski
English
Deutsch

Przenośniki taśmowe

Przenośniki taśmowe przeznaczone są do transportu materiałów sypkich lub drobnych, używane
w magazynach, składowiskach, kopalniach kruszywa, na placach budów itp., a także w różnego rodzaju liniach produkcyjnych.

 

Przenośniki mogą być wykonane jako:

 

  • STAŁE

 

  • PRZEJEZDNE

 

  • ZAKRĘŻNE

 

  • REWERSYJNE

 

  • WAGOWE 

 

 

W zależności od zapotrzebowania Klienta (przeznaczenie, wydajność) dobierane są: 

 

- długość i kąt pochylenia przenośnika,

- szerokość i rodzaj taśmy transportowej,

- moc układu napędowego.